uKVIZ

V sredo, 15. maja 2013 je potekala zaključna konferenca projekta Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (uKVIZ). V dopoldanskem delu je bila med drugim namenjena zaključku 2. cikla uZE. V popoldnanskem delu je v plenarnem delu ugotovitve poročila OECD predstavila Claire Shewbridge (OECD), predstavljeni so bili tudi rezultati projekta uKVIZ. Na zaključni konferenci je bilo 154 udeležencev.

PROGRAM ZAKLJUČNE KONFERENCE

9.30 – 11.00

Registracija udeležencev

11.00 – 13.00

Evalvacija usposabljanja zunanjih evalvatorjev
in izvedenih zunanjih evalvacij

mag. Mateja Brejc, Sanja Gradišnik, dr. Andrej Koren,
dr. Mihaela Zavašnik Arčnik, Šola za ravnatelje
Delavnice za zunanje evalvatorje (2. cikel   uKVIZ)  in evalvirane zavode (izvedba februar 2013)

13.00 – 14.30

Kosilo za udeležence

14.30 – 16.30

Evalvacija v šolah držav OECD. Priporočila za politiko in prakso.
Claire Shewbridge, OECDOb zaključku projekta uKVIZ. Kaj vemo o usposabljanjih
in kako naprej?

mag. Mateja Brejc, Šola za ravnatelje
Plenarni predavanji z razpravo za udeležence dopoldanskih delavnic in vabljene predstavnike vrtcev, šol, MIZŠ in drugih.

slika zaključna konferenca uKVIZ-002

slika zaključna konferenca uKVIZ-001

slika zaključna konferenca uKVIZ

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si