uKVIZ

Brejc, M. 2011. Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol): poročilo o izvedbi 1. cikla usposabljanj. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook

Poročilo obravnava 1. cikel usposabljanj v okviru projekta Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij – uKVIZ, ki so potekala od aprila 2009 do februarja 2011. Gre za usposabljanja, ki jih razvijamo in izvajamo v povezavi s projektom Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij – KVIZ.

V poročilu je podrobneje predstavljena zasnova projekta, izhodišča in zasnova usposabljanj za samoevalvacijo in usposabljanja zunanjo evalvacijo. Ločeni poglavji sta namenjeni predstavitvi:

  • izvede usposabljanja za samoevalvacijo in usposabljanja za zunanjo evalvacijo
  • rezultatov spremljanja in evalvacije omenjenih programov usposabljanja
  • ugotovitev in priporočil za nadaljnje izvajanje usposabljanj.

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si