uKVIZ

O projektu uKVIZ

Namen projekta

je bil v skladu z razvijanjem in uvedbo sistema kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (KVIZ) usposobiti strokovne in vodstvene delavce za uvajanje zunanje evalvacije in samoevalvacije v vzgojno-izobraževalne zavode (vrtce in šole).

V projektu uKVIZ smo v usposabljanja vključili skupaj 7825 strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnega, srednjega in višjega šolstva. Izvedenih je bilo več usposabljanj, ki so bila predvsem usmerjena v samoevalvacijo na ravni vrtcev in šol.

Temeljni cilji projekta:

  • zasnovati in razviti usposabljanje za uvajanje zunanje evalvacije in samoevalvacije v vrtce in šole
  • izvesti 2 cikla usposabljanj (2009-2011 in 2011-2013)
  • uposobiti udeležence usposabljanj za izvajanje samoevalvacije in/ali zunanje evalvacije v vrtcih in šolah
  • spremljati in ovrednotiti izvedbo usposabljanj
  • razviti sistem usposabljanja evalvatorjev in podati predlog uvedbe sistema usposabljanja na nacionalni ravni

S celovitejšim sistemom usposabljanja evalvatorjev smo:

  • krepili zmožnosti udeležencev usposabljanja za izvajanje samoevalvacije in/ali zunanje evalvacije v šolah in vrtcih
  • spodbujali proces evalvacije za kakovostno uvajanje sprememb in izboljšav
  • prispevali k večji učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja ter h krepitvi možnosti posameznika v sistemu izobraževanja.
  • razvili predlog trajnostnega sistem usposabljanja evalvatorjev v šolah in vrtcih
  • prispevali k oblikovanju evalvacijsko kulturo

 

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 1.255.515,00€
Trajanje operacije: 22. 9. 2008 do 31. 12. 2013

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si