uKVIZ

Gradiva

Poročila

  • Brejc, M., A. Savarin in A. Koren. 2013. Končno poročilo o izvedbi projekta Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol) – uKVIZ. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF
  • Gradišnik, S., in M. Brejc. 2013. Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (KVIZ): poročilo o drugem ciklu projekta (obdobje od 1. 2. 2011 do 31. 8. 2013). Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
  • Brejc, M., S. Gradišnik, L. Goljat Prelogar in A. Savarin. 2013. Poročilo o izvedbi zunanjih evalvacij: izvedba zunanjih evalvacij na zavodih, prijavljenih na javni razpis za zunanje evalvacije (november 2012). Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
  • OECD. 2013. Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and Assessment. (Poročilo 3-letne pregledne študije o okvirih evalvacije in ocenjevanja za izboljšanje dosežkov šol)
  • Brejc M. in V. Poličnik. 2012. Poročilo o izvedbi zunanjih evalvacij (marec 2012). Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
  • Brejc, M. 2011. Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol): poročilo o izvedbi 1. cikla usposabljanj. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
  • Brejc, M. in V. Poličnik. 2012. Poročilo o izvedbi zunanjih evalvacij 2012. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
  • Brejc, M., M. Sardoč, D. Zupanc, T. Ažman, G. Cankar, J. Erčulj, S. Gradišnik, A. Jurič, A. Koren, A. Savarin, A. Zavašnik Arčnik. 2011. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving Schools Outcomes: Country Background Report; Slovenia. PDF
  • Koren, A., in M. Brejc. 2011. Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (KVIZ): poročilo o prvem ciklu projekta. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook

Priporočila za pripravo samoevalvacijskega poročila 2011/12

Publikacije in članki

Gradivo 1. cikla usposabljanj

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si