uKVIZ

Usposabljanje za zunanjo evalvacijo

2. cikel usposabljanja za zunanjo evalvacijo (2011-2013)

V 2. cikel Usposabljanja za zunanjo evalvacijo, ki je potekal od avgusta 2011 do januarja 2013, je bilo vključenih 76 udeležencev, od tega 33 ravnateljev in 43 strokovnih delavcev vrtcev, osnovnega, srednjega in višjega šolstva. Udeleženci so v okviru usposabljanja spomladi 2013 izvedli zunanje evalvacije v 29 vrtcih in šolah (glej Gradišnik, Avguštin, Brejc in Savarin 2013).

Izvedba 2. cikla usposabljanja za zunanjo evalvacijo

Delavnica Tema Datum
1. delavnica Uvod v zunanjo evalvacijo avgust 2011
2. delavnica Samoevalvacija in zunanja evalvacija november 2011
3. delavnica Znanje in spretnosti zunanjega evalvatorja januar 2012
4. delavnica Učinkovito komuniciranje in povratna informacija april 2012
5. delavnica Zunanja evalvacija in inšpekcija junij 2012
6. delavnica Zasnova zunanje evalvacije v sistemu KVIZ november 2012
7. delavnica Priprava na izvedbo zunanjih evalvacij januar 2013

1. cikel usposabljanja za zunanjo evalvacijo (2009-2011)

Od septembra 2009 do januarja 2011 smo izvedli 7 dni (56 ur) Usposabljanja za zunanjo evalvacijo. V usposabljanje je bilo vključenih 29 udeležencev, od tega 20 ravnateljev in 9 strokovnih delavcev vrtcev, osnovnega in srednjega šolstva.

Posamezni dnevi usposabljanj so obsegali delavnice ter skupinske ali individualne vmesne aktivnosti, s katerimi so udeleženci nadgrajevali svoje znanje in spretnosti.

Na usposabljanjih smo razpravljali o različnih vsebinah, povezanih z zunanjo evalvacijo. Za krepitev znanj in spretnosti smo poleg vmesnih aktivnosti uporabljali raznolike metode in oblike dela, kot npr. učenje z razpravo, skupinsko in individualno analizo dokumentacije, igranje vlog (simulacija izvedbe intervjuja), »učni sprehod«, strokovne razprave itd.

Najpomembnejši del usposabljanja je bila izvedba prvih poskusnih zunanjih evalvacij v vrtcih in šolah. Udeleženci so se pripravili na zunanjo evalvacijo, izvedli obisk na zavodu, pripravili poročilo o zunanji evalvaciji ter ga z zavodom tudi uskladili. Na zadnjem dnevu usposabljanja smo predstavniki zavodov, zunanji evalvatorji in opazovalci obiskov poskusno izvedbo zunanjih evalvacij skupaj evalvirali.

Več o poskusnih zunanjih evalvacijah si lahko preberete v poročilu Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (KVIZ): poročilo o prvem ciklu projekta. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si