uKVIZ

Usposabljanja za evalvacijo

V projektu sta od marca 2009 do februarja 2013 potekala dva cikla usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnega in srednjega šolstva, in sicer:

  • Usposabljanje za samoevalvacijo in
  • Usposabljanje za zunanjo evalvacijo

Usposabljanja so bila sedem-dnevna z vmesnimi aktivnosti.

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si