uKVIZ

Usposabljanje za samoevalvacijo

Na osnovi izkušenj z mrežami učečih se šol smo izvajali usposabljanje strokovnih delavcev na šolah preko t. i. timov za samoevalvacijo, v katerih sobili ravnatelji in še dva ali trije drugi strokovni delavci. Time smo usposabljali za načrtovanje izboljšav in vodenje procesa samoevalvacije, hkrati pa tudi za izvedbo delavnic z učiteljskimi in vzgojiteljskimi zbori.

Vsak od sedmih dni usposabljanj je obsegal:

 • delavnico, ki jo je za člane timov za samoevalvacijo vodila Šola za ravnatelje, za učiteljske  in vzgojiteljske zbore pa timi za samoevalvacijo
 • vmesne aktivnosti v šolah in vrtcih, ki so vključevale:
  • strokovne razprave v učiteljskih zborih, aktivih oziroma skupinah (npr. po starostnih obdobjih, triletjih ipd.)
  • individualne vmesne aktivnosti, ki potekajo na ravni posameznih udeležencev

2. cikel usposabljanja (2011-2013)

V 2. cikel usposabljanja za samoevalvacijo je bilo vključenih 70 vrtcev in šol.

Delavnica Tema Datum
1. delavnica Določanje prioritet in ciljev izboljšav februar 2011
2. delavnica Načrtovanje izboljšav in samoevalvacije april 2011
3. delavnica Spremljanje izboljšav oktober 2011
4. delavnica Vloga vodenja in deležniki v samoevalvaciji december 2011
5. delavnica Analiza in refleksija kot temelj samoevalvacije marec 2012
6. delavnica Poročanje in dolgoročnejše načrtovanje izboljšav in samoevalvacije oktober 2012
7. delavnica Model samoevalvacije februar 2013

1. cikel usposabljanja za samoevalvacijo (2009-2011)

V Usposabljanje za samoevalvacijo je bilo v 1. ciklu v 10 skupinah vključenih 73 zavodov, od tega 14 vrtcev, 41 osnovnih in 18 srednjih šol in dijaških domov. Skupaj 4164 udeležencev. Za nami je:

 • 73 dni (584 ur) delavnic, ki so se jih v Šoli za ravnatelje udeleževali t.i. timi za samoevalvacijo (ravnatelj in 2 strokovna delavca) in
 • 510 dni (4080 ur) delavnic, ki so jih timi uspešno vodili sami, na svojih šolah, vrtcih.

Seveda je bolj kot pregled v številkah pomembno in povedno tisto, kar kaže na uspešnost usposabljanja in predvsem uvajanja procesa samoevalvacije v šole, vrtce in izboljšave na izbranih prioritetnih ciljih. Sprotna spremljava usposabljanja z razpravami in refleksijami, analiza poročil o vmesnih aktivnostih v šolah, vrtcih, pregled dokumentov, ki so nastajali v procesu uvajanja samoevalvacije in vsebina razprav na usposabljanjih so pokazali, da smo bili uspešni pri tem, da smo:

 • uspeli vzdrževati dinamiko priprave in oblikovanja vsebin, izvdbe usposabljanj ter načrtovanja in izvedbe vmesnih aktivnosti v šolah, vrtcih,
 • na usposabjanjih vzpostavili strokoven, odprt in sproščen odnos, ki je nedvomno vplival na kakovosti izvedbe ter motivacijo za usposabljanje in samoevalvacijo,
 • skupaj in vsak zase iskali poti in načine uspešnega uvajanja samoevalvacije v šolo, vrtec,
 • se skupaj učili in krepili svoje znanje in spretnosti povezane  s samoevalvacijo.

Uspešni pa smo bili še bolj ali predvsem v tem, da analize dokumentov in vsebine razprav z udeleženci kažejo, da so timi z vsešolskim pristopom, vključevanjem večine ali vseh strokovnih delavcev, z osredotočenostjo na procese učenja in poučevanja ter s svojim pristopom k vodenju in usmerjanju uspeli vzpostaviti dobre temelje za trajnost samoevalvacije. Če jih izpostavimo samo nekaj:

 • omogočanje vsem zaposlenim, da aktivno delajo in sodelujejo pri izboljšavah,
 • bolj sistematično spremljanje in vrednotenje sebe in šole,
 • spodbujanje izboljšav in razvojnega načrtovanja,
 • krepitev strokovnih razprav in spodbujanje izmenjave primerov dobre praks,
 • krepitev odgovornosti vseh za kakovost,
 • krepitev profesionalnega razvoja
 • itd.

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si