uKVIZ

Brejc, M., A. Koren in M. Zavašnik Arčnik. 2011. Ugotavljanje in zagotavljenje kakovosti: teorija in praksa uvajanja samoevalvacije v šole in vrtce. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook

 

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si