uKVIZ

Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol) – uKVIZ

V okviru Evropskega socialnega sklada s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v obdobju 2008-2014 poteka Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (KVIZ).

Hkrati s tem smo v Šoli za ravnatelje usposabljali strokovne delavce vrtcev in šol za uvedbo sistema KVIZ. V projektu uKVIZ smo v dveh ciklih izvajali:

  • Usposabljanje za samoevalvacijo in
  • Usposabljanje za zunanjo evalvacijo.

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si